Egzamin Regionalny SITN

Czarna Góra 24 lutego 2024

1. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 lutego 2024 r., do godz. 22:00
2. Należy posiadać indeks SITN ze zdjęciem lub legitymację MSiT lub AWF.
3. Opłata egzaminacyjna w kwocie 220 zł płatna w dniu egzaminu.
4. Kaucja zwrotna za numer startowy wynosi 100 zł.
5. Uczestnicy ER startują na własną odpowiedzialność i mają obowiązek ubezpieczyć się od NNW.
6. Regulamin ER SITN PZN: PRZECZYTAJ